Neden STEM eğitimi?

Sürekli yeni gelişmelerin yaşandığı değişen dünyamızda artık ihtyaçlarımızın da değişmeye başladığını görüyoruz. STEM gelecek nesillerin bu değişime ayak uydurmalarını kolaylaştıran güncel bir eğitim yaklaşımıdır. STEM çocuklara sorgulama ve araştırma bilinci kazandırarak problem çözme becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Yaratıcı düşünmeye ve düşündüklerini hayata geçirmeye teşvik eder.

21.yy becerilerine sahip; düşünen, sorgulayan, çözüm geliştiren, üreten nesiller yetiştirmek için STEM eğitiminden faydalanıyoruz.