Program

Aktif Öğrenme

Aktif Öğrenme eğitim modelini uyguladığımız okulumuzda çocuklarımıza kendi ilgi alanlarını keşfedebilecekleri ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bir ortam hazırlıyoruz. Aktif öğrenme ortamı çocukların ilgi ve meraklarını beslerken, onlara yaparak – yaşayarak öğrenme fırsatı, öğrendiklerini ise farklı çevre koşullarında uygulama imkanı sunar.

STEM

STEM eğitimi ile çocuklarımızın; Fen Bilimleri (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) alanlarını birlikte kullanarak gerçek deneyimlere dayalı, düşünmeyi ve problem çözmeyi teşvik eden öğrenme deneyimleri yaşamalarını sağlıyoruz.
Üreten Nesiller için STEM!
STEM aracılığı ile çocuklar sorgulama ve yaratıcı düşünmeye teşvik edilirken, aynı zamanda fikirlerini hayata geçirebilecekleri özgür bir eğitim ortamına sahip olurlar.

Pedagojik Yaklaşım

Her çocuk özeldir. Çocuklarımızı gözlemleyerek, onlara yaş gruplarına uygun, ihtiyaçlarına yönelik özel program hazırlıyoruz.

İngilizce

Okulumuzda tam gün Türkçe ve İngilizce olarak yürüttüğümüz çift dilli bir program uyguluyoruz. Okul öncesi dönemde kilit bir öneme sahip olan yabancı dil öğrenimini nativ öğretmenlerimiz ile destekliyoruz.

Branş Dersleri

Sanat

Sanat eğitim programımızın temel parçasını oluşturmaktadır. Okulumuzda çeşitli aktivite ve atölyelerle çocuklarımızın sanat ile iç içe olmalarını sağlıyoruz. Sanat aracılığıyla çocuklarımıza kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bir ortam sunmaya özen gösteriyoruz.

Bale

Profesyonel bale eğitmenimiz eşliğinde gerçekleştirdiğimiz derslerimizde çocuklarımızın bale ve modern dans ile tanışmasına imkan sağlarken, vücut esnekliği kazanmalarına, kas ve iskelet gelişimlerini desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama aracılığıyla çocuklarımızın özgüvenli, vücut dilini kullanabilen ve kendini etkili biçimde ifade edebilen bireyler olmalarına yardımcı oluyoruz.

Müzik

Müzik bizim için eğlence, enerji, ritim ve sakinleştirici etkisi ile tüm aktivitelerimizin içinde yer almaktadır.

İlkokula Hazırlık

Çocuklarımızın 4 yaştan itibaren, – yaşı ile orantılı seviyede olmasına dikkat ederek- kalem tutma, çizgi çizme, harf ve sayıları tanıma gibi çalışmalarla akademik hayata hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz.

Gelişimin Desteklenmesi

Mine international ailesi olarak çocuklarımızın tüm gelişim alanlarını destekleyen bir eğitim programı oluşturuyoruz.

Sosyal - Duygusal Gelişim

Çocuklarımızın yaşıtları ile sosyalleşmesine, yaşıtları ve öğretmenleri ile etkileşime girerek sosyal beceriler kazanmasına, özgüven geliştirmesine, kendi duygularının yanı sıra başkalarının duygularını tanımasına, paylaşma ve empati geliştirmesine katkı sağlayacak deneyimler yaşamasını sağlıyoruz.

Bilişsel Gelişim

Çocukların öğrenmeye açık oldukları bu dönemde onlara ilgi ve meraklarını besleyen eğlenceli bir keşif ortamı sunuyoruz. Böylece potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyoruz.

Dil Gelişimi

Çocukların konuşma ve dinleme yetkinliklerini destekleyerek, kendilerini ifade etmelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca anadilinin yanı sıra ikinci bir dil öğrenmesine olanak sağlıyoruz.

Motor Gelişimi

Günlük akış içerisinde çocukları fiziksel açıdan aktif olmaya teşvik ediyoruz. Bu sayede çocukların hem ince hem de kaba motor becerilerini desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Öz-bakım Becerileri

Eğitim programımızda öz-bakım becerilerine de yer veriyor, çocuklarımızın gelişim dönemine uygun olarak sorumluluk almasını ve kendi başına yapabilme düzeylerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Pedagog Desteği

Haftalık Çocuk Gözlemi

Gelişim Takibi

Gelişim Testleri

Veli Görüşmeleri

Önleyici Rehberlik Hizmetleri

Veli Atölyeleri