Okulunuzda tam zamanlı çocuk psikoloğu veya pedagog bulunmakta mıdır?

Evet, okul pedagoğumuz bulunmaktadır.